home Home.html
vorigGedachtenlicht.html

PERSBERICHT

Amsterdam, 7 april 2014


Het Marcanti College en Stadsdeel West in Amsterdam West onthullen het kunstwerk

Gedachtenlicht


Maandagochtend 14 april om 10.15 uur wordt door de nieuwe voorzitter van de Bestuurscommissie West, Gerolf Bouwmeester en de directeur van het Marcanti College, Percy Henry een bijzonder kunstwerk in werking gesteld.

Het kunstwerk is bevestigd op de gevel van het Marcanti College aan de Jan van Galenstraat 31 te Amsterdam.

In oplichtende letters worden steeds wisselende, positieve gedachten van leerlingen gedeeld met de buurt. Dit wordt gecombineerd met een tijds- en temperatuuraanduiding.


Van binnen naar buiten

Gedachtenlichtis het nu ook buiten school zichtbare resultaat van het kunstproject Gedachtenkrachtvan Petra Verboeket. Tijdens de loop van dit project leerden de leerlingen positieve gedachten herkennen en formuleren. Zij leerden zelf woorden geven aan hetgeen voor hen van waarde is. Door het vastleggen van sentiment in tekst zullen deze gevoelens ook meer verankeren.


Met Gedachtenlichtis het gedachtengoed van de leerlingen vastgelegd om te delen met anderen. Gedachtenlichtwil een glimlach in de buurt zijn. In onze haastige tijd (gesymboliseerd door de klokaanduiding) is het goed om even stil te staan bij hoe jij je voelt (de temperatuuraanduiding) en door het lezen van een tekst met een glimlach je weg te vervolgen.


Een kunstwerk met een gedachte voor ieder die er oog voor heeft en er even bij stil blijft staan.